برگزاری جشن ۲۳ اپریل در کابل

Yazıcı-dostu sürüm

۲۳ اپریل روز حاکمیت ملی و جشن کودک ترکیه در کابل پایتخت افغانستان تجلیل به عمل آمد.
این محفل از طرف مرکز فرهنگی انستیتوت یونس امره در کابل برای کودکان یتیم در یکی از پرورشگاه های دولتی در کابل برگزار گردید. در این مناسبت سفیر سفارت جمهوری ترکیه اوعوزهان ارطغرل، وزیر وزارت کار امور اجتماعی جمهوری اسلامی افغانستان سید انور سادات، مقامات متعدد ترک و افغان، در حدود ۳۰۰ کودک پرورشگاه، اشتراک داشتند. محفل با اشتراک تعدادی از رسانه ها و تلاوت قرآن  کریم ، خوانش سرود ملی دو کشور آغاز گرید. برای سخنرانی به نوبت عبدالله یگین مدیر مرکز فرهنگی انستیتوت یونس امره در کابل ، اوعوزهان ارطغرل سفیر سفارت جمهوری ترکیه در افغانستان ،سید انور سادات   وزیر وزارت کار و امور اجتماعی، به میز خطابه حاظر شدند. پس از سخنرانی، این برنامه با خواندن موسیقی، خوانش شعر ، بیان قصه، نمایش سیرک، مسابقه ورزشی و فعالیت های نقاشی بع صورت کودکان ادامه یافت. کیک جشن ۲۳ اپریل به روی صحنه توسط مقامات رسمی  برش گردیده و برای کودکان پخش شد. در آخر لباس های تهیه شده از طرف مرکز فرهنگی انستیتوت یونس امره، برای ۳۰۰ کودک پرورشگاه توزیع گردید. در عین حال به مناسبت روز جهانی کتاب، کتاب هایکه از طرف دوستداران کتاب جمع آوری شده بود برای کودکان هدیه گردید.