چرا یونس امره

چرا یونس امره

Yazıcı-dostu sürüm

نام موسسه یونس امره برگرفته از نام یونس امره متصوف آناتولی که در قرن های 13 و 14 زندگی می‌کرده‌ است می‌باشد. مهمترین ویژگی آن این است که این نام یک نماد است که نشان دهنده ارزشهای انسانی، عشق انسان و صلح اجتماعی می‌باشد. بنابراین هدف موسسه ما، تلاش برای معرفی فرهنگ و هنر ترکیه ، کامل ترین تمدن به دنیا با استفاده از زبان ظریف و منحصر به فرد خود برای دنیایی با درک بهتر، و صلح آمیزتر است. برای رسیدن به این هدف و برای اینکه نشان بدهیم حرفی برای زدن داریم موظفیم ابتدا خودمان و ارزشهای فرهنگیمان را به شکل صحیح بیان نماییم. انتخاب نام یونس امره برای موسسه‌مان که با ذهنیت متمرکز بر انسانیت حرکت می کرده است اتفاقی نمی‌باشد. این شخصیت بزرگ نه تنها سهم قابل توجهی در توسعه شعر ترکیه بوجود آورده، بلکه از طریق فلسفه خود که بر ارزش‌های انسانی بنا شده بود، بدون هیچ جداسازی دین، زبان، نژاد به بشریت پیامهایی داد تا با یکدیگر در صلح و ارزشهای مشترک زندگی نمایند. موسسه یونس امره در تمامی فعالیت‌های خود این فلسفه پایه را به عنوان یک هدف تعیین کرده است.