با فرهنگ ترکی آشنا بشوید

با فرهنگ ترکی آشنا بشوید

Yazıcı-dostu sürüm

موسسه یونس امره در مدت زمان کوتاهی به طور جدی به تعداد فعالیت های قابل توجهی در زمینه های متنوع دست پیدا گرده است. موسسه‌مان توسط نمایندگاه خود به عنوان اولین اولویت در معرفی کشور ترکیه که صاحب منبع فرهنگی غنی می‌باشد به شکل صحیح تبدیل گشته است. فعالیت ما در هدف معرفی ذخیره فرهنگی منتخب و غنی کشورمان در خارج از کشور برنامه ریزی شده است.

کشور ترکیه در جهان بیشتر با تاریخش شناخته می‌شود. در حالیکه ما قصد داریم تا از طرفی به معرفی این ذخیره غنی با الهام گرفتن از تاریخ مان بپردازیم، از سویی دگر به پیشرفت‌های به روز مرتبط با هنر مدرن و فرهنگ نیز اهمیت می‌دهیم.  ما در تلاش برای ارائه طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌های فرهنگی با ادغام کدهای فرهنگی سنت قدیم‌مان با هنرهای جهان مدرن می‌باشیم. به شکلی که، احمد حمدی تانپینار یکی از نویسندگان جاوید ادبیات ترکی به طور مداوم ضرورت تجدید شدن با تغییر را بیان می‌کند. هر چیزی که در حال زندگی می‌باشد مجبور به تغییر میباشد، فراتر از آن زنده بودنش را مدیون تغییر و از نوشدنش می‌باشد. با این وجود این تغییر در صورتی می‌تواند تداوم داشته باشد که در جهت خود باشد. احمد حمدی تانپینار این موضوع را به این شکل شرح می‌دهد، «با تدام تغییر کردن، با تغییر کردن تداوم».لازمه اینکه تداوم فرهنگی نیز بتواند بدون هیچ مانعی درون این ترکیب جدید به پیشرفت برسد، اینست که سنت و مدرنیزه در یک جهت و همسو با هم حرکت نمایند.

موسسه یونس امره نیز درست همانطور که تانپینار بیان نمود، با تدام تغییر کرده و با تغییر ادامه می‌دهد. تلاش می‌کنیم تا با الهام گرفتن از سنتمان به انسان‌های دنیای مدرن دست پیدا کرده و برای آن‌ها به طور مداوم با ارئه ذخیره فرهنگی ارتقاء یافته و تغییر یافته هر چه در این خاک‌ها می‌باشد را بازگو نماییم. با یک روش ترکیب جدید و گرده هم آوردن دده با واگنر، یونس با ورلین، باقی با گوته در مورد برای توضیح و درک خودمان در تلاش هستیم. تنها رنگ های متعلق به نقشه خودمان را توضیح نمی‌دهیم، بلکه در عین حال با آموختن و درک دارایی‌های فرهنگی دیگر ملت‌ها،  بدین شکل یکدیگر را از نزدیک شناخته ودر ارتقاء ترکیب‌های جدید تلاش می‌نماییم.

بر همین اساس ارزشهای فرهنگی و فرهنگ کشور میزبانی که پذیرای یک سازمان فرهنگی خارجی می‌باشد برای ما از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. به منظور ایجاد رابطه دوستی میان میزبان و مهمان در فعالیت‌هایی که امکان تاثیرات فرهنگی میان طرفین را ایجاد می‌نماید شرکت کرده و برنامه‌های مشترکی انجام می‌دهیم. هدفمان تنها معرفی نمی‌باشد بلکه در یک زمان شناختن نیز می‌باشد.

هدف موسسه‌مان تنها معرفی و شناخت افراد فرهنگی رشد یافته در ترکیه نبوده، بلکه انسانهایی که در گذشته و یا امروزه در زمینه هنر، تفکر و علم با ترکیه در ارتباطه بوده و یا هستند را نیز معرفی کرده و در این راستا نیز فعالیت‌هایی انجام می‌دهد. در هر نقطه‌ای که فعالیتی انجام می‌دهیم، به همکاریهای فرهنگی و برنامه‌های مشترک اهمیت می‌دهیم. و با صمیمیت براین باور هستیم که فعالیت‌های مشترک سریع ترین و پربازده‌ترین خط مش در تاثیرات و تبادلات فرهنگی می‌باشد.

مقصدمان رساندن ذخایر علمی و فرهنگی کشورمان در دنیای در حال تغییر به گوش جهانیان در صحنه بین المللی و انتقال «تجربه دیگر ملت‌ها» به خاک خودمان می‌باشد. اعتقاد ما بر اینست که به اشتراک گذاری فرهنگی و علمی در همه جنبه‌ها مفید و ارزشمند است.  با این هدف به گردهم آوردن دده با واگنر، یونس با ورلین، باقی با گوته ادامه می‌دهیم.