پیام رئیس

پیام رئیس

Yazıcı-dostu sürüm

سلام بر چهار گوشه جهان

موسسه یونس امره وابسته به بنیاد وقفی یونس امره از سال 2009 تا کنون مشغول به فعالیت بوده، فعالیت‌های خود را در جهت معرفی فرهنگ و هنر، تاریخ، ادبیات و زبان کشور ترکیه  و با دایر کردن 58 مرکز فرهنگی در48 کشور خود در تقویت روابط دوستی و فرهنگی میان ترکیه با دیگر کشورها ادامه می‌دهد.

سازمان فرهنگی کشور ترکیه موسسه یونس امره که تلاش دارد تا تمدن مهم منطقه آناتولی و میراث فرهنگی این خاک را به نقاط مختلف جهان انتقال دهد، در رساندن صدای قدمهای زبان ترکی به گوش جهانیان و معرفی میراث تاریخی و فرهنگی ترکیه وظیفه مهمی را بر عهده گرفته است.

موسسه ما که نامش را از متصوف آناتولی یونس امره به خاطر ویژگی هایی که نمایانگر ارزش های انسانی، محبت انسانی و صلح اجتماعی می باشد گرفته است در چهار گوشه جهان به واسطه مراکز فرهنگی خود قدم هایی را در جهت معرفی زبان و فرهنگمان برداشته است.

موسسه که به فعالیت‌های خود به عنوان چهره کشور ترکیه در زمینه دیپلماسی فرهنگی ادامه می‌دهد،  قصد دارد تا در سال 2023 و به مناسبت جشن صدمین سالگرد تاسیس جمهوری تعداد مراکز فرهنگی خود را به  عدد 100رسانده، با آموزش زبان ترکی و با فعالیت‌های فرهنگی هنری موجب شود تا جوامع جهانی ترکیه را از نزدیک و از منابع درست شناخته و با انجام فعالیت‌های اساسی تاثیرگذار میان فرهنگ‌ها کمکی به میراث فرهنگی جهان داشته باشد.

در این راستا موسسه‌مان با انجام همکاری با سازمان‌های مختلف فعالیت های علمی و فرهنگی را حمایت کرده و نتایج حاصل را به واسطه نشریات مختلف با افکار عمومی جهان به اشتراک گذاشته و در سایه این با هیجان خواستار ایجاد پل میان فرهنگهای جهان می‌باشد.

با تقدیم احترامات

پروفسور شرف آتش