Anadolu Hikâyeleri Dizisi

Anadolu Hikâyeleri Dizisi

Yazıcı-dostu sürüm

Anadolu Hikâyeleri 

Anadolu Hikâyeleri, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen yetişkinlerin yardımcı okuma kitabı ihtiyacına cevap vermenin yanı sıra Türkçenin edebî söyleyişini hikâye türünün unsurlarıyla ve Anadolu kültürünün zenginliğiyle birleştirerek bir eser meydana getirme düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. hikâyelerde, öğrencilerin düşünce ve duygu dünyalarına da hitap edilerek öğrenmede etkin bir belirleyici olan merak unsuru canlı tutulmuş ve bu yolla öğrenmenin zevkli, kolay ve kalıcı olması hedeflenmiştir. Ders dışında da öğrencilerin Türkçe seviyelerini geliştirmede istifade edebileceği bu set A1-A2 seviyesinde 5 kitaptan oluşmaktadır. Her hikâyenin son bölümünde metne yönelik anlama sorularının yanı sıra metindeki dil yapıları ve söz varlığıyla ilgili etkinliklere de yer verilmiştir. Her yönüyle, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında ilkleri bünyesinde barındıran “Anadolu Hikâyeleri”nin gerek öğrencilere gerek dil öğreticilerine gerekse alan uzmanlarına faydalı olmasını diliyoruz.

 

Satış İçin: 0 312 309 11 88
E-Posta: kitapsatis@yee.org.tr