پارک تفریحی جوانان یونس امره در کابل افتتاح شد

Yazıcı-dostu sürüm

پارک تفریحی جوانان یونس امره در مقابل  تعمیر دیپارتمنت ترکی دانشکده زبان و ادبیات ترکی و انستیتوت یونس امره دانشگاه  کابل طی مراسمی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

در مراسم افتتاحیه پارک تفریحی جوانان یونس امره که به مساحت 7200 متر مربع زمین ساخته شده است، جناب اوغوزهان ارطغرل سفیر جمهوری ترکیه مقیم کابل، یاشار دلبر قمندان عمومی نیروهای ترکی در افغانستان، علی اوزگون اوزترک رئیس موسسه تیکا، جناب حمیدالله فاروقی رئیس دانشگاه کابل، استادان، محصلین این دانشگاه وغیره مهمانان اشتراک داشتند.

این مراسم با خواندن سرود ملی دو کشور( ترکیه، افغانستان )آغاز گردید.

مدیر انستیتوت یونس امره عبدالله یگین به میز خطابه دعوت شد و ضمن عرض سلام و خوش آمدید، این روز را یک روز خجسته و مهم نامیده فرمود: از روزیکه دراین محل شروع به کارنموده بود احساس کمبود یک  فضای مناسب  تفریحی برای  محصلین را داشت. موصوف با تشکری از همکاری موسسه تیکا و دیگر کسانیکه در ساخت این پروژه سهیم بودند، سخنان خودرا به پایان رساند.

در ادامه محترم حمیدالله فاروقی رئیس دانشگاه کابل در این مراسم گفت: برای پوهنتون کابل امروز جای بسیار خرسندی است که شاهد افتتاح پارک تفریحی از کمک های سخاوتمند  کشور دوست ترکیه قرار دارد. محترم فاروقی اشاره نمود : کمک های کشور دوست ترکیه به صورت دوامدار  با افغانستان در بخش های آموزشی، توسعوی، وبخاطر ثبات و تامین  امنیت دو کشور صورت گرفته ومردم افغانستان قلبا از همکاری آنکشور تقدیر و تشکری می نمایند.

متعاقبـآ محترم اوغوزهان ارطغرل سفیر جمهوری ترکیه مقیم کابل از دوستی و ارتباط این دو کشور در طول تاریخ یاد نموده گفت: مردمان این دو کشور مشترکات زیادی داشته اند. موصوف ازکمک های کشورشان در افغانستان در بخش های آموزشی وانکشافی یاد آور شده ضمن عرض تبریکی افتتاح این پارک از برنامه وکمک های بعدی کشورشان با افغانستان نیز خبرداد و ازادامه کمک هایشان به پوهنتون کابل نیز اطمینان داد.

در آخر محترم علی اوزگون اوزترک رئیس موسسه تیکا در مورد کارکرد های موسسه تیکا واین پروژه معلومات ارایه نموده گفت: از سال 2004 به این طرف موسسه تیکا فعالیت های متعددی در عرصه های آموزش،  صحت ،  زیر ساخت وساختار فوق دربسیاری از مناطق مختلف به صورت جدی دوام داشته است. که در حدود صد مکتب از طریق این موسسه اعمار گردیده است که به تعداد 120000 دانش آموز در این مکاتب آموزش میبینند.جناب علی اوزگون  اوزترک ازکمک های بی پایان این موسسه در عرصه های مختلف در افغانستان خبر داد.

در اخیر برنامه با غرص  نمودن نهال به طور خاطره،  قطع نمودن  نوار افتتاحیه و صرف عصرانه توسط مهمانان مراسم به پایان رسید.