گفتمان و نمايش عکس به مناسبت 15 جولای روز دموکراسی و وحدت ملی در افغانستان

Yazıcı-dostu sürüm

به مناسبت 15 جولای روز دموکراسی و وحدت ملی، گفتمان  تحت عنوان «تلاش برای کودتا» و نمايش عکس از سوی انستيتوت يونس أمره در تالار ديپارتمنت زبان و ادبيات ترکی پوهنتون کابل برگزار شد.

در گفتمان، پيرامون تلفات و آسیب های اجتماعی، سياسی و اقتصادی کودتای نافرجام ترکيه بحث صورت گرفت و همچنان نقش رسانه ها در شکست دادن کودتا و اطلاعات راجع به فتح الله گولن به حضار ارائه شد. به اين برنامه، مقامات بلندپايه سفارت کبرای جمهوری ترکيه مقيم کابل، نمايندگان نهاد های ترکيه، مسوؤلين و دانش آموزان پوهنتون کابل اشتراک ورزند. در ابتدای برنامه، يک فلم مستند کوتاه درباره کودتای نافرجام 2016 ترکيه نمايش داده شد.

برگزار کننده اين برنامه محترم عبدالله يگين مدير انستيتوت يونس أمره مقيم کابل، پيرامون برنامه چنين گفت: «یکی از اهداف برگزاری اين برنامه، ارائه اطلاعات دقيق راجع به 15 جولای کودتای نافرجام 2016 ترکيه و نيرو های وابسته به سازمان فتح الله گولن برای مردم عزيز افغانستان که با حس برادری حمايت خود را از دولت مشروع و قانونی ترکيه از نخستين ساعات کودتا اعلام کردند، ميباشد. سازمان فتح الله گولن بجز از قدرت و سلطه ديگر به هیچ ارزشی باور ندارد و برای بدست گرفتن قدرت و حاکميت هر راه را مشروع دانسته با نهاد های مبهم، مغرض و آلوده دست همکاری را دراز کرده حتی فرمانبری از کثيف ترين مراکز را روا می داند. فهم، شناخت و تشخیص چهره واقعی سازمان فتح الله گولن نه تنها در ترکيه بلکه در سراسر دنيا لازمی و ضروری است.»

بعد از سخنرانی ها، تصوير های 15 جولای که توسط آژانس خبری آناطولی (Anadolu Ajansı) عکسبرداری شده بود برای نمايش گذاشته شد؛ پس از وقفه چای برنامه نيز پايان يافت.