دانش آموزان انستیتوت اداره و حسابداری اناث کابل دوره های آموزشی زبان ترکی را به اتمام رسانیدند

Yazıcı-dostu sürüm

درمحفل که از طرف انستیتوت یونس امره به مناسبت فراغت شاگردان انستیتوت اداره و حسابداری اناث کابل که دوره های  آموزش زبان ترکی را  موفقانه به اتمام رسانیده بودند، دایر شده بود، از طرف  این انستیتوت برای ایشان تقدیر نامه اهدا گردید.

در این مراسم شمس"نجفی" شاروال حوزه سوم شهر کابل، نوریه "قادری" هیئت مدیره تعلیم و تربیه، قدیر"کارا دوغان"  معاون هم آهنگی موسسه تیکا درکابل، مدیر و استادان انستیتوت اداره و حسابداری اناث کابل ، شاگردان و اولیای شاگردان اشتراک داشتند.

مدیر انستیتوت یونس امره عبدالله یگین در این مراسم گفت: انستیتوت یونس امره در 46 کشور با داشتن 56 مرکزآموزشی وفرهنگی فعالیت می نماید. و در مورد فعالیت های انستیتوت یونس امره در این کشور ها معلومات ارائه نموده چنین گفت: این انستیتوت در 5 قاره  از طریق فعالیت های هنری و فرهنگی، بین ترکیه و کشورهای دیگر رابطه مستحکم ایجاد  نموده است. در مورد کارکردهای مهم این انستیتوت در روابط علمی، دیپلوماسی و فرهنگی  نیز اشاره نمود. ایشان در سخنانش تآکید نمود که: یکی از مباحث اولیه، فعالیت و آموزش زبان ترکی است و به سخنان خویش چنین ادامه داد: انستیتوت یونس امره دوره های آموزش زبان  ترکی را به 150 هزار نفر در سراسر جهان سازمان دهی نموده است وسیستم آموزشی آن به مانند ستندرد های اروپای توسعه یافته است .علاوه بر این افراد که ازامکانات  سییستم آموزشی زبان ترکی به دور بودند با پورتال های آموزشی انلاین ترکی در مدت کوتاهی کمتر از یک سال به 100هزار نفر رسیده اند. زمانیکه زبان ترکی را یاد گرفتید، بیش از یادگیری یک زبان را به دست میاورید. اولین و مهمترین شرط تماس مستقیم  با دنیای فرهنگی، هنری و تمدن عمیق، یادگیری زبان آن تمدن است. بنابراین شاگردان ما با آموختن زبان ترکی قدم هایشان را به یک دنیای جدید برمیدارند.

محفل با اهدای  تقدیر نامه برای 50  تن از دانشجویان که زبان ترکی را موفقانه فرا گرفته اند، به پایان رسید.