مجموعه آموزش زبان ترکی برای کودکان 1 کتاب معلم

مجموعه آموزش زبان ترکی برای کودکان 1 کتاب معلم

Yazıcı-dostu sürüm

مجموعه آموزش زبان ترکی برای کودکان (ÇİT)

«مجموعه آموزش زبان ترکی برای کودکان» که در مراکز فرهنگی ترکی یونس امره از طرف مدرسان زبان ترکی و کارشاناسان مربوطه در یک کمیسون تهیه شده است شامل کتابهای درس، کتاب‌های راهنمای معلم، ترانه‌ها و فایل‌های صوتی بخش شنیداری می‌شود.

کتاب‌ها دست آوردهای سطح A1 را شامل می‌شود. مخاطبان هدف «مجموعه آموزش زبان ترکی برای کودکان» گروه سنی 6 تا 9 سال می‌باشد. این مجموعه ابتدا برای آموزش به کودکان سوریه‌ای تحت حمایت موقت در ترکیه و همچنین برای تمامی کودکانی قصد دارند تا زبان ترکی استانبولی را به عنوان یک زبان خارجی فراگیرند و همچنین به منظور رفع نیاز منبع برای معلمان طراحی شده است.  

 

برای فروش:   1059 / 3091188 0312 
ایمیل:  hacer.afsar@yee.org.tr