کتاب معلم زبان ترکی هفت اقلیم B1

کتاب معلم زبان ترکی هفت اقلیم B1

مجموعه کتاب‌های آموزش زبان ترکی هفت اقلیم

مجموعه کتاب های آموزش زبان ترکی هفت اقلیم در ساختار مدیریت آموزشی زبان ترکی از کتاب های درسی، کتاب های تمرین، کتاب‌های راهنمای معلم، سی دی های صوتی و کتابچه‌های شنیداری تشکیل شده است. این مجموعه های با در نظر گرفتن سطوح «متن چارچوب مشترک اروپا برای زبان‌ها» و زمینه‌های اساس زندگی تهیه شده است.

در حال حاضر مجموعه کتاب‌های A1, A2, B1, B2, C1, C2 در مراکر فرهنگی، در رشته‌های ترک شناسی که همکاری داریم و در داخل کشور در مراکز آموزش زبان ترکی تدریس می‌شود. 

 

برای فروش:   1059 / 3091188 0312 
ایمیل:  hacer.afsar@yee.org.tr